Författare: Gunilla

Ledarskap och kommunikation

Som ledare bedöms vi av medarbetarna på hur vi kommunicerar. Därför måste ledare ha förmågan att kunna ”förpacka” sitt budskap så det både når ut...

Ledarskap

Ledarskap är inte samma sak som att kunna hantera ett antal verktyg eller arbetssätt. Ledarskap är i första hand en filosofi och ett förhållningssätt som...

Digitalisering

Digitaliseringen har gett oss en enorm möjlighet att söka information om nästan allting. Vilket gör att vi befinner oss just nu i en skarv mellan...

Kunskapsutveckling

Den allmänna läskunnighetens genombrott i mitten av 1800-talet fick stora konsekvenser för välståndet i samhället. Plötsligt kunde kunskap reproduceras i stor skala i hemmet, skola,...

Förändringsarbete

När en verksamhet bestämt sig för att genomföra ett förändringsarbete är det lätt att hamna i teoretiska konstruktioner och intellektuella diskussioner utan att först ifrågasätta...

Vardagslogik

Det tankesätt som dominerar vår ”vardagslogik” bygger på ett linjärt tankesätt som utgår från att vi kan förvänta oss att det vi planerar faktiskt kommer...

Kunskapssamhället

Vi lever idag i en global värld där vi 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året har tillgång till en...

Gränsöverskridande kompetenser

Vi lever i en global och gränslös värld som i hög grad präglas av en ständig utvecklings- och förnyelsekamp men också av stora möjligheter till...

Konsesus eller inte

Vår kultur är väldigt konsensusstyrd. Vi är bra på att komma överens om att komma överens. Men risken är stor att mycket blir en enda...

Innovation

Om logik, system, teknik och produktivitet är det enda som skapar affär skulle vilken teknokrat som helst kunna skapa och driva företag. Logik och produktivitet...