Kategori: Utveckling

Förändringsarbete

När en verksamhet bestämt sig för att genomföra ett förändringsarbete är det lätt att hamna i teoretiska konstruktioner och intellektuella diskussioner utan att först ifrågasätta...

Kunskapssamhället

Vi lever idag i en global värld där vi 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året har tillgång till en...

Gränsöverskridande kompetenser

Vi lever i en global och gränslös värld som i hög grad präglas av en ständig utvecklings- och förnyelsekamp men också av stora möjligheter till...

Konsesus eller inte

Vår kultur är väldigt konsensusstyrd. Vi är bra på att komma överens om att komma överens. Men risken är stor att mycket blir en enda...