Konsesus eller inte

Vår kultur är väldigt konsensusstyrd. Vi är bra på att komma överens om att komma överens. Men risken är stor att mycket blir en enda grå massa utan tydliga nyanser som sticker ut och utmanar. Alla kan inte ha rätt i allt. Vi måste tillåta att något är viktigare än något annat. Vi kan inte förminska varje möjlighet till något som för tillfället passar alla. Jag tror vi kan finna embryo till många nya idéer genom att aktivt söka upp olikheter och låta oss påverkas och berikas av sådant som vi från början inte tänkt på.

Konsesus eller inte

Det är sällan som tvärsäkra människor leder utvecklingen framåt, tvärtom leder det oftast till en mental slutstation. De människor som letar utanför givna ramar och ifrågasätter hur man gör saker är de som kommer att ta både tänkandet och handlandet ett steg längre. Felet vi gör är att vi oftast försöker vara kreativa inom områden som vi redan känner till. Samtidigt springer de riktigt radikala innovatörerna i en helt annan ritning och introducerar något som till början inte passar in i de givna ramarna.

Det som hindrar oss i vårt kreativa tänkande är att vi inte vågar tänka och tala om vissa saker. Samtidigt är det just saker som vi upplever som obehagliga eller jobbiga som begränsar oss att tänka nytt. Man kan jämföra det med den smärta vi känner när vi försöker springa längre än vad vi tidigare testat. Det är då lätt att vi lägger av och ger upp. Men i själva verket är det just i det ögonblicket som vi behöver mobilisera en mental kraft att passera den ogjordagränsen.

Den centrala frågan är hur vi passerar gränsen för det vi inte känner till. De frågor som är av betydelse är ofta svårfångade efter som de inte bara blossar upp från ingenstans. Vi vaknar inte upp en morgon och får höra på nyheterna att nu är den stora förändringen här. Men vid ett visst tillfälle blir vi både medvetna och överraskade av helt nya saker, ofta på en och samma gång. Och vid den tidpunkten är det för sent att vara med och påverka utvecklingen för vi är redan en bra bit in i början på något nytt. Orsaken är att vi människor är benägna att överskatta vår förmåga att ta till oss nya idéer och samtidigt underskattar vi vår drivkraft att ordna in dessa under sådant som vi redan känner till.

Större framgång med olika kompetenser

Medan specialiserade kunskaper inom ett enda område en gång var en garanti för framgång blir det allt viktigare att kunna arbeta utifrån flera olika kunskapsområden. Samtidigt blir världen allt mer multikulturell där influenser från olika delar i världen flödar fritt och ständigt påverka våra beteenden. Individer kommer att tvingas att tänka och arbeta över kunskapsgränser och områden som är helt annorlunda än att enbart kunna hantera ett enda specialområde. Gränsöverskridande människor lever med flerdubbla kunskaper och jobb och stimuleras av många intresseområden. De kallas för kombinatörer och utför sina jobb på olika platser och i olika anställningsformer och väljer att mixa ihop sitt yrkesliv utifrån en rad olika kunskapsområden. Plocka till exempel ihop minst två av följande kompetensområden: utbildare, formgivare, skribent, kock, forskare, tekniker, producent och ekonom – och du har en typisk kombinatör.