Kunskapssamhället

Vi lever idag i en global värld där vi 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året har tillgång till en obegränsad mängd information – från hela världen!

Huvudfrågan är hur vi kan utveckla nya kunskaper med hjälp av all den information vi har tillgång till. Information kan vi få gratis medan kunskap är något vi måste tillägna oss själva. Det kan ingen annan göra till oss. Man kan säga att information är för hjärnan som råolja. Den måste raffineras för att kunna användas. I obearbetat skick har den ett betydligt mindre värde.

Kunskapssamhället

I ett kunskapssamhälle är hjärnan utvecklingsmotorn, information bränslet och resultatet blir nya kunskaper som kan skapa nya värden i samhället. Desto större förmåga en individ har att ta till sig information, bearbeta och tolka den och slutligen göra egna ställningstaganden. Desto mer ökar individens förmåga att utveckla nya kunskaper.

Det kan vara värt att tänka på att när vi delar med oss av våra kunskaper uppfattas det som information av mottagaren. Inte förrän de fått möjlighet att reflektera, bearbeta, tolka och komma fram till egna insikter och ställningstaganden blir det kunskap för dem. Kunskaper som de sedan kan återge som raffinerad information till andra.

Den som vill dela med sig av sina kunskaper till andra måste därför bli duktig på pedagogik. Det vill säga att ”paketera” sina kunskaper på ett sådant sätt att det underlättar för mottagarna att ta till sig och förstå innebörden av budskapet med hjälp av sin kognitiva förmåga.

Kunskapssamhället kommer att öppna upp enorma möjligheter för individer som har förmågan, med hjälp av sin kognitiva förmåga, att ta till sig och använda det enorma informationsflödet för att utveckla nya kunskaper som leder till nya produkter och nya arbetstillfällen.

Förändringar

Hur ofta står du inte där med ett budskap som skall leda till förändring och utveckling i organisationen. Det kan handla om organisationsförändring, nya arbetssätt och maskiner, visioner och mål eller förändringar i omvärlden. Du vet vad du vill men är osäker på hur du skall få till en framgångsrik kommunikation som gör att du inte bara når ut utan också når in med ditt budskap hos mottagarna. Det är lätt att falla i fällan att ta fram 25 PowerPoint bilder och fylla dem med text och animerade bilder. Men det är inte vad vi uttrycker utan hur vi uttrycker det som väcker intresse och skapar energi.

Samhället förflyttar sig med full kraft från ett industrisamhälle, med fokus på varuproduktion, mot ett kunskapssamhälle med fokus på tjänsteproduktion. Denna förändring kommer att vara smärtsam för många ”gamla” företag.

I industrisamhället är det olika typer av maskiner som stått i centrum. Men i kunskapssamhället kommer utvecklingsmotorn att vara tänkandet, där information är bränslet och resultatet blir nya kunskaper högre upp i värdekedjan. Kunskaper som leder till nya innovativa produkter.

Utbildning kommer i framtiden inte att vara något statiskt där man skaffar sig en examen som sedan ska gälla för all framtid. Kunskapssamhället kommer mer och mer att handla om individanpassat lärande. Kunskapsföretag kommer därmed att få en allt större press på sig att se till att kontinuerligt vidareutbilda sina anställd med den kompetens som krävs för att möta en ständigt ny verklighet.