Förändringsarbete

När en verksamhet bestämt sig för att genomföra ett förändringsarbete är det lätt att hamna i teoretiska konstruktioner och intellektuella diskussioner utan att först ifrågasätta gamla sanningar. För att lyckas med att genomföra ett förändringsarbete måste företaget först se till att förstå underliggande blockerande hinder i verksamheten.

Förändringsarbete

Organisationen måste börja med att utmana sin syn på sin egen verksamhet före man utmanar omvärlden i sig.

För att förändra olika system, strukturer och beteenden måste man först identifiera och ifrågasätta existerande regler, normer och attityder. De normer och beteenden som idag utgör en karta för en terräng som inte längre finns. Annars är risken stor att förändringsarbetet omedvetet kommer att byggas vidare och bli en förlängning av gamla tankemönster, gamla erfarenheter och gammal kultur.

En viktig faktor vid förändring är att ta hänsyn till organisationens inre liv. Vilken attityd har man inom organisationen till omvärldsfrågor och behovet av förändringar. Hur ser man på tidigare förändringar, hur har de fungerat och vad blev resultatet.

Det handlar om att våga utmana de organisatoriska beteendefrågor som hindrar en förändring och utveckling.

Så att istället för att börja med att fokusera på nya system och strukturer skall man börja med att söka svar på följande frågor:

  • Vilka är våra blockerande hinder i organisationen som hindrar oss från att bli bättre?
  • Vilka beteenden behövs i vår verksamhet för att skapa utveckling?
  • Hur bra är vi på dessa beteende i vår organisation?
  • Vad gör vi för att bli bättre på dessa beteenden?