Den allmänna läskunnighetens genombrott i mitten av 1800-talet fick stora konsekvenser för välståndet i samhället. Plötsligt kunde kunskap reproduceras i stor skala i hemmet, skola,...